O projekcie

Projekt „Nie dla wykluczenia, tak dla tożsamości i patriotyzmu” jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasze Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” z siedzibą w Łodzi rozpoczęło działania projektowe w połowie kwietnia 2017 r. Wtedy też udało nam się pozyskać do udziału w naszych pomysłach i pracach dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka nr 1 w Dąbrówce-Strumianach koło Zgierza oraz Dom Dziecka nr 1 w Łodzi.

O co nam chodzi?

W ramach wspólnych działań podopieczni dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych z woj. łódzkiego, mający ograniczone możliwości udziału w kulturze i defaworyzowani pod względem dostępu do placówek muzealnych, wezmą udział w cyklu wykładów/prelekcji poświęconych ważnym wydarzeniom z historii Polski (okupacja hitlerowska i powstanie warszawskie, działalność Solidarności, obalenie komunizmu).

Następnie odwiedzą placówki dokumentujące dzieje Polski (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego). Po tych doświadczeniach wezmą udział w konkursie plastycznym dotyczącym dziejów najnowszych Polski. Prace uczestników zostaną wydane w postaci albumu, zawierającego także opis działań projektu i prezentację odwiedzonych placówek muzealnych. Inicjatywa umożliwi rozwój intelektualno-artystyczny oraz kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze środowisk o ograniczonym dostępie do kultury i edukacji.

Jak i kiedy?

Cykl zajęć i prelekcji rozpoczął się w obu placówkach w maju br. i trwał prawie do końca wakacji szkolnych. W każdym z domów dziecka odbyło się 6 zajęć po 1,5h. Prowadząca rozmawiała z dziećmi o polskiej historii i kulturze, przekazując informacje w nowoczesny sposób, także przy wykorzystaniu multimediów, grafik, fragmentów filmów, muzyki i sztuk audiowizualnych.

W sierpniu rozpoczęliśmy wycieczki do warszawskich muzeów. We wrześniu przystąpimy do zbierania prac do konkursu plastycznego i wspólnego tworzenia albumu, który zostanie wydany drukiem i pokaże wrażenia dzieci z zajęć, wyjazdów oraz ich ogólne impresje na temat historii własnego kraju.

 

      

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego